--> Labbemåla Naturbruk

Välkommen till Labbemåla naturbruk

 

På Labbemåla lever korna ett bra liv!

 

Labbemåla Gård ligger utanför Rimforsa i Östergötland. David Wenhov, som driver verksamheten, brinner för öppna marker och välmående djur. Djuren på Labbemåla naturbruk lever och har det bra på stora härliga naturbetesmarker vid södra och västra Järnlunden. Här bidrar de till ett rikt växt- och insektsliv. De går ute större delen av året.

 

Vintertid tas de väl om hand hemma på Labbemåla gård. Nu består fodret av gräs i form av ensilage, som vi själva odlar.

 

Kalvarna diar sina kor hela första sommaren. Djuren hanteras alltid lugnt och fint. De behöver inte heller åka några långa transporter. Vi kör själva djuren till ett närbeläget litet gårdsslakteri. Ett slakteri som månar om fin djurhantering. Vi är övertygande om att ett gott liv ger ett gott kött.

 

Leverans av beställningarna sker på fasta punkter utmed en rutt från Kisa till Stockholm.

 

EU-ekologiskt uppfödda djur

 

Uppfödningen är ekologiskt certifierad av SMAK. Det innebär kort att våra djur lever ett bra liv och att fodret odlas miljövänligt utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Du köper vårt kött genom att beställa köttlådor i olika format.

 

Labbemåla naturbruk har nöjda kunder

 

En av alla våra nöjda stamkunder Maja Johansson, Linköping:


”Allt nötkött vi äter hemma hos oss kommer från Labbemåla! Närproducerat, eu-ekologiskt och otroligt gott. Här vet vi att djuren mått bra och fått vara ute mycket, djuren transporteras till ett närliggande slakteri och köttet har kort väg hem! Känns bra i hjärtat och hjärnan, men framför allt i magen.”

 

Glad kviga under halmad alm på Labbemåla Naturbruk.Vackert och gott naturbete på Hallstad Ängar. Stut bakom stam på Hallstad Ängar.Ko med kalv på Labbemåla Naturbruk.